E최q(鸿仪q)
  GREEN TREE SCIENTIFIC & INSTRUMENT CO.


JAI ~
[]𦬗RUm
Outgas Collector for Thermal Desorption
for Electorical parts (4 samples)

HM-04

HM-04 ~SIG

ΩNqls󲣥ͪ鮷@ŧlޡCtQ4ӱļ˫ǡAѿWߪֱjAiW߮ļˡAzZATORƤiaCjұooAHM-04WUTenaxPAT(@ŧl)i殷C~Aiέpɾ]wjɶ(̤jȬ99p59)C*i]mbwjɶAιqϻ}PAT(@ŧl)AHw۪|C


for Electorical parts (10 samples) 

HM-10

HM-10 ~SIG

 1. tQӥim4Ӽ˫~[]lBim1Ӽ˫~[]lӡA|ӥ[]lW߹BC

 2. iN]w10Ӽ˫~jRqC

 3. Uӥ[]l[]ūץiH]wǷŨ200J(@ūץiF260J)C

 4. Uӥ[]l[]ɶiέpɾi]wC

 5. ˺޸gkʤhBzC

 6. mN֥iKa[]lū׶iվC


for Electrical parts (24 samples)

HM-24

HM-24 ~SIG

 1. tQim6Ӽ˫~[]l4ӡA|ӥ[]lW߹BC

 2. iN]w24Ӽ˫~jRqC

 3. Uӥ[]l[]ūץiH]wǷŨ200J(@ūץiF260J)C

 4. Uӥ[]l[]ɶiέpɾi]wC

 5. ˺޸gkʤhBzC

 6. mN֥iKa[]lū׶iվC


for Silicon Wafer

SW-8400/12400

SW-8400/12400 ~SIG

 1. SW-8400 Ω󮷗8TM6Toʦ(EìV)C

 2. SW-12400 Ω󮷗12Toʦ(EìV)C

 3. xoʮAާ@̔KC

 4. []lĥέa覡Aȹﴹͪi殷ļˡC

 5. []l@i[]500JC

 6. []lʤfĥO(Ei)KʡALSC

 7. PAT(en10mlAR2.5g Tenax GR)C]iΨLtaRļ˺޶iļˡC

 8. tQNo`UmC

 9. tQL]UmBpwUmB氱sB|P(t)ΦwdUmC


for Flat Panel

FP-9000

FP-9000 ~SIG

FP-9000O鮷UmMLCDGܾMPDPβmlܾOͪoʮ(EìV)Ӷ}oC

 1. []lxyQTwOUmAiaa省Oi殷RC

 2. []l@i[]500Ji殷ļˡC

 3. []lĥέa覡Aȹ省OiļˡAB|省Oy}lC

 4. []lʤfĥO(Ei)KʡALSC

 5. tQNo`UmC

 6. tQL]UmBpwUmB氱sB|P(t)ΦwdUmC


Outgas Collector with Baking Function

  BO-HM-01

BO-HM-01 ~SIG

 1. ĥήen250mlj˺ޡC

 2. ĥ΄˺ީPAT`NΈAiO鮷MPAT`Nⶵ\C

 3. it`NUmC


For DVD

 TDV-04

TDV-04 ~SIG
 1. tQ4ӿW߹B檺[]lADVDФi@iΦhiJC
 2. iN]w4ӥ[]ljRqC
 3. Uӥ[]l[]ūץiH]wǷŨ200JC
 4. Uӥ[]l[]ɶiέpɾi]wC
 5. ˺޸gkʤhBzC
 6. ξAtiHĥΨLtΥͲ޶i鮷C

For 2.5" and 3.5" Hard Disk

 HD-2.5/3.5

HD-2.5/3.5 ~SIG
 1. w藍Pؤow(HD)ӳ]pC

 2. GtC~G[]lgBzC

 3. WtC~Gm`NUmC


For HDD

 HDD-500

HDD-500 ~SIG
 1. iRHDDΪͪC

 2. AΩURؤojpHDDC

 3. GtC~G[]lgBzC

 4. WtC~Gm`NUmC

 5. []lenjFPATļ˫AJTD-505iwqRAoʮ餣|lC~AbiK[AiRC

 6. ѩM]QŶjA]iΩRHDDH~ql󲣥ͪC


For Operating HDD

 O-HDD

O-HDD ~SIG
 1. Nj𪺥XJfUbwXʾWAѤ@ŧl(PAT)HDDB茹L{ͪoʮC

 2. PAT˫fJP&T-GCiwʩwqRC

 3. iHDDAS[]C

 4. PATlʯۡAoʮC


Air Sampler

 AL-430

AL-430 ~SIG
 1. iHKaėLǪC

 2. Y]wļ˶qAi۰ʱļˡC

 3. 즡]pAPATwUKC

 4. mq(i8p)AiDC12VAC100VļˡC


For structural components

 OCM-6T

OCM-6T ~SIG
 1. iKaN]QaLǶiļˡC

 2. iURaN]QKbاWAﴧoʮiļˡC

 3. T`Kļ˰AקKe@ƪvTC

 4. auŬAT`Kާ@Q̔KC


Liquid Sampler

 AQ-200T

AQ-200T ~SIG
 1. iŲGΤʄƤoʮRC

 2. tAJʄơAMAJ氣Moʮ鮷PɶiC

 3. PATenjAiqu~o춼ƆΦhR˪oʮC

 4. M]QѩiHWߩP&TUmi@Yާ@A`٤RɶC


Combustion Gas Sampler

 CG-77

CG-77 ~SIG
 1. iREXUNұoC

 2. PJISkPAiHRjlqUNͦC

 3. ĥΩ~I[]覡AƩʨVC

 4. iGCREXbŮ𤤪]C

 5. iNUN鮷@ŧlޫ茲JTD-505iUNRC

 6. UNǪciھڤPƶi܂C

@

þþƷ԰_caopormƵƵ_л